RC “KRYSHTALEVY DZHERELA”

OBJECT:  RC “KRYSHTALEVY DZHERELA”

LOCATION:  Ukraine, Kyiv, Metrologicheskaya st., 13

DESIGNER:  design-studio

IMPLEMENTATION DATE:  July 2019