Kalnyshevskogo

OBJECT:  RC

LOCATION:  Ukraine, Kyiv, Kalnyshevskogo st., 14

DESIGNER:  design-studio

IMPLEMENTATION DATE:  May 2019