DTEK ACADEMY

OBJECT:  DTEK ACADEMY

LOCATION:  Ukraine, Kyiv, Dorogozhitskaya st., 3

DESIGNER:  SERGEY MAKHNO ARCHITECTS

IMPLEMENTATION DATE:  December 2018