ЖК Кардинал

ОБЪЕКТ:  ЖК Кардинал

ЛОКАЦИЯ:  Украина, Киев, ул. Василия Тютюнника, 28-А

ДИЗАЙНЕР: Артём Мещанкин

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ:  май 2021